Energirigtig gulvvarme til BR2005

  • Svendsen, Svend (Project Manager)
  • Weitzmann, Peter (Project Participant)
  • Kragh, Jesper (Project Participant)
  • Olsen, Lars (Project Participant)
  • Laursen, Bjørn Møller (Project Participant)

Project Details

Description

Formålet med arbejdet har været at opstille en vejledning til projekte-ring/dimensionering og drift af energirigtige gulvvarmesystemer i BR2005 byg-ninger. Følgende områder er undersøgt mht. varmeforbrug og indeklima: • Let og tung gulvvarme • Isoleringstykkelsen i terrændækket • Linietab ved fundament/terrændæk • Styring af gulvvarmetemperaturen Fremløbstemperatur Fremløbstemperatur styret efter udetemperatur Natsænkning Start/stop differens (Dead band) • Rumtemperatur og varmeforbrug • Gulvbelægninger • Badeværelser med gulvvarme Undersøgelserne er foretaget med simuleringsværktøjet FHSim /1/ (Floor Hea-ting Simulation). I forbindelse med projektet er der opbygget en gulvvarmemodel til FHSim i /2/, som del af et igangværende ph.d.-projekt, således at det er muligt med FHSim, at simulere de 2-dimensionelle varmestrømme ved fundamentsamlingen. Program-met beskrives nærmere i kapitel 4.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200101/01/2003