Energibesparende ensretter (ettrins konverter)

  • Petersen, Lars Press, (PhD Student)
  • Andersen, Michael A. E. (Main Supervisor)
  • Wolf, Christian, (Examiner)
  • Kolar, Johann Walter (Examiner)
  • Mohan, Ned (Examiner)
StatusFinished
Effective start/end date01/02/200012/01/2004