En tredimensional Anden Ordens Randintegralligningsmodel for bølger og strøm m.v.

  • Büchmann, Bjarne (PhD Student)
  • Deigaard, Rolf (Main Supervisor)
  • Skourup, Jesper (Supervisor)
  • Brorsen, Michael Christian (Examiner)

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date01/02/199628/10/1999