ELFORSK project 353-014 International standards for lighting, global energy savings

  Project Details

  Description

  Internationale standarder for belysning sætter vigtige betingelser, når man stræber efter at opnå den mest energieffektive belysning. Projektet vil inkorporere større opmærksomhed på energibesparelser kombineret med lyskvalitet i kommende standarder og proaktivt skabe udviklingsmuligheder for danske virksomheder med fokus på energieffektiv belysning - både inden for måleudstyr, belysningsarmaturer og rådgivning.

  Projektet vil sigte efter at ændre standarderne for måling med integration af måledata med bygningsdata, så standarderne kommer til at understøtte øgede energibesparelser og højere lyskvalitet. Disse energibesparelser og kvalitetsforbedringer vil blive udbredt globalt i takt med standarderne anvendes. På nationalt plan vil projektet udbrede viden om de nye og kommende standarder og således på forkant forberede den danske lysbranche på de kommende udfordringer. I Danmark er vi godt rustet til at kunne præge den verdensomspændende standardisering.

  Projektet vil skabe softwareløsninger, som ikke bare opfylder standardkrav, men løfter de nye metoder til et stort aktiv. Det vil vise, hvordan danske belysningsvirksomheders produkter kan tilpasses de nye standarder.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/202131/08/2023

  Collaborative partners

  UN Sustainable Development Goals

  In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
  • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure
  • SDG 12 - Responsible Consumption and Production
  • SDG 13 - Climate Action

  Keywords

  • Energy savings
  • Lighting
  • Standards

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.