Elektrokemisk fjernelse af Cd fra bioasker i pilotskala og vurdering af mulighederne for nyttiggørelse af behandlet aske i beton

Project Details

Description

Formålet med dette projekt er at opskalere den elektrodialytiske metode til fjernelse af Cd fra bioasker tul pilotskala med henblik på en tilbundsgående parameterevaluering både med hensyn til selve behandlingsprocessen og slutanvendelse af behandlede asker i fx beton.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/200515/12/2005