Electrochemical removal of CCA from impregnated wood waste

Project Details

Description

Målet med projektet er at skabe et grundlag for etablering af fælles nordisk samarbejde med det sigte at udvikle metoden: elektrokemisk fjernelse af CCA fra imprægneret træ.
StatusFinished
Effective start/end date03/01/200003/04/2000

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.