EFP-2002 Aeroelastisk integreret vindmøllestyring

  Project Details

  Description

  Projektet er et samarbejde mellem Risø og DTU. Hovedbevillingen er hos DTU. Den samlede bevilling er 2.010.000, hvoraf DTU skal have 337.000 kr.

  Formålet med projektet er at forbedre grundlaget for at integrere vindmøllers styring i designprocessen på linie med de dynamiske og aerodynamiske egenskaber, specielt med henblik på regulatorer til vindmøller med pitchregulering og variabelt omdrejningstal. Potentialet for fremtidige reguleringer vil blive identificeret og styringskrav og funktionskrav vil blive opstillet. I dette indeholdes individuel styring af vingernes pitchvinkel efter forskellige input eller lastrespons-sensorer med henblik på driftsoptimering, lastreduktion og øget stabilitet.
  Projektet tager udgangspunkt i en eksisterende traditionel pitchkontrol med variabelt omløbstal. Der udvikles generelle værktøjer til design af regulatorer vha. linære og ikke-linære aeroelastiske modeller. Disse verificeres ud fra erfaringerne med denne kendte regulator. Værktøjerne anvendes til at identificere de bedste reguleringsstrategier for vindmøller. Et vigtigt aspekt vil være at undersøge, hvorledes møllens struktur- og aerodynamik bør være for at kunne opnå den bedst tænkelige regulering.
  Hensigten er at udvikle reguleringsprincipper i to forskellige hovedområder:
  - At fastholde en optimal effekt samtidig med at møllens dynamik tilpasses, så belastningen på møllens gear, tårn og vinger kan reduceres, (Lastreduktion)
  - At foretage en løbende tilpasning af møllens regulering til de aktuelle driftsforhold (driftsoptimering)
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200331/12/2004