Efficient value chains for energy retrofitting of homes and firms

 • Bolwig, Simon (Project Participant)
 • Gundersen, Sofie Holst (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Projektets formål er, at bidrage til at fremme udviklingen af effektive værdikæder for energirenovering af boliger og små virksomheder i Roskilde for derved at fremme indtjening, beskæftigelse og reduktion af drivhusgasser i kommunen. Ordet 'effektiv' henviser til omkostninger, kvalitet, troværdighed og volumen af energirenovering. Det er ambitionen at projektets resultat kan bruges af Grøn Puls projektet og til at understøtte fremtidige og supplerende indsatser indenfor området, i og udenfor Roskilde. Overordnet set vil projektet primært adressere udbudssiden af energirenovering. Det supplerer dermed de mange initiativer, såsom informationskampagner, hjemmesider, og subsidier, der retter sig mod efterspørgslen på energirenovering blandt boligejere og virksomheder.
  Projektet er støttet af Roskilde Kommunes Klimaråd.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/11/201315/07/2014

  Keywords

  • energy efficiency
  • energy retrofitting

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.