Effektiviteten af en ny luftsolfanger

Project Details

Description

Effektiviteten for en ny type luft-solfanger – solafskærmning hvor lamellerne fungerer som luftsolfanger blev undersøgt i DTU Bygs prøvestand for luftsolfangere. Luftsolfangerens effektivitet blev bestemt ved et lavt temperaturniveau ved forskellige luftvolumenstrømme gennem solfangeren. Herved blev det klarlagt hvorledes luftvolumenstrømmen gennem solfangeren påvirker solfangerens effektivitet og ydelse. Der blev udarbejdet en rapport med undersøgelsens resultater.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201131/12/2011