Effekter af toksiske stoffer i regnbetingede udløb

    Project Details

    Description

    Projektet skal primært gennem udførelse af et praktisk undersøgelsesprogram belyse risikoen for uønskede biologiske effekter i recipienten af toksiske stoffer i regnbetingede udløb. Udløbsprøver fra udvalgte oplande undrkastes økotoksikologiske tests for at undersøge den mulige akutte toksicitet af regnbetingede udløb, mens risikoen for langsigtede effekter i recipienten forventes undersøgt ved testning af sedimenter udtaget op- og nedstrøms et regnbetinget udløb.
    StatusFinished
    Effective start/end date01/06/200031/12/2000