Effekter af bekæmpelsesmidler på akvatiske planter og dyr

  • Ledin, Anna (Project Participant)
  • Kusk, Kresten Ole (Project Manager)
  • Nyholm, Niels (Project Participant)

Project Details

Description

Den algeart som vil blive anvendt er grønalgen Rhaphidocelis subcapitata. Denne art anvendes som foderalger for kulturer af krebsdyret Daphnia magna, der vil være en anden central organisme i dette projekt. Der kan evt. blive tale om at anvende andre arter f.eks. Kiselalger, de oftes er dominerende i forårsmånederne.
Acronym234
StatusFinished
Effective start/end date01/11/200009/03/2003