• Dalsgaard, Inger (Project Participant)
 • Madsen, Lone (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Undersøgelsen vil blive tilrettelagt ud fra kendskabet til de bakterieinfektioner, der indtil projektets start er væsentlige i danske opdrætsfisk. Det drejer sig om følgende infektioner i dambrug: furunkulose, forårsaget af Aeromonas salmonicida, rødmundsyge af Yersinia aruckeri, og yngeldødelighedssyndrom forårsaget af Flavobgacterium psychrophilum. I havbrug drejer det sig om sygdommene vibriose forårsaget af Vibrio anguillarum og furunkulose, som er den dominerende sygdom i saltvandsopdræt, selvom fiskene vaccineres. Antibiotika, der er relevante og anvendes terapeutisk i størst mængde, er oxilsyre og sulfadiazin/trimethoprim, som både anvendes på havbrug og i dambrug. Nævnte antibiotika kan ikke anvendes til yngeldødelighedssyndromet, som prmært behandles med florfenikol.
  1) Der vil blive foretaget en historisk opgørelse af de resistensundersøgelser, der er foretaget på danske fiskesygdomsfremkaldende bakterier.
  2) Forsøge at få indarbejdet de årlige resistensundersøgelser i rapporten DANMAP på lige fod med resistensopgøreserne for mennesker og de øvrige produktionsdyr (svin, kvæg og fjerkræ).
  3) Forskningsmæssigt uddybe en tidligere undersøgelse af MIC-værdier med et større antal bakterier af Flavobacterium psychrophilum for at følge ændringer i resisstensmønstret.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/10/201131/03/2013

  Keywords

  • antibiotikaresistent i dansk fiskeopdræt