• Jensen, Nickolaj Feldt (Project Participant)
 • Bjarløv, Søren Peter (Project Manager)
 • Rode, Carsten (Project Participant)
 • Odgaard, Tommy Riviere (Project Participant)
 • Olesen, Kathrine Birkemark (Project Participant)
 • Johansen, Carsten (Project Participant)
 • Petersen, Anne (Project Participant)
 • Hansen, Thor (Project Participant)
 • Høegh, Britt Haker (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Målsætningen med projektet er at finde en eller flere tilstrækkelig robuste metoder til at isolere indvendigt på eksisterende massivt murværk, typisk i danske etageejendomme med træbjælkelag, hvor der forekommer træ indlagt i ydervæggene som var typiske op til 1930’erne.
  Mens udvendig isolering af eksisterende bygninger er hyppigt anvendt, er der en række forhold af teknisk og praktisk art, som komplicerer og taler mod anvendelse af indvendig isolering. Den væsentligste årsag til den mindre brug af indvendig isolering skal findes i de mere komplicerede bygningsfysiske forhold, denne løsning medfører. Der er mange eksempler på, at der er udført indvendig isolering, som senere viser sig ikke at fungere korrekt og er årsag til indeklimagener som oftest er fugtrelaterede som f.eks. skimmelsvampeangreb. Endvidere er der risiko for at der kan opstå en række byggeskader såsom frostskader i murværket, samt trænedbrydende svampe hvor der er træ tilstede.

  Selvom en udvendig efterisolering er at foretrække grundet, de fugtmæssige risici der er ved indvendig efterisolering, er der nogle gange ingen anden rimelig løsning end at anvende et indvendigt isoleringssystem.

  Det er projektets idé at anvende indvendige isoleringsmaterialer, som opbygges uden anvendelse af dampspærre. Det vil sige, at der anvendes et isolerende materiale som bliver en ”forlængelse” af den eksisterende mur, samt er et hydrofilt (”vandvenligt”) materiale, som på samme måde som den eksisterende mur tillader vanddamp at bevæge sig gennem hele konstruktionen.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/201401/06/2019

  Collaborative partners