Project Details

Description

Formålet er at undersøge tarm mikrobiota hos raske mink og mink med diarre med henblik på at identificere egnede probiotika til forebyggelse og behandling af sygdomsproblemer hos mink og samtidig øge viden om tarm mikrobiotaens rolle i forhold til diarre hos mink. Undersøgelserne er baseret på moderne molekylærbiologiske og tværdisciplinære metoder til undersøgelse af tarm mikrobiota, herunder eksperimentelle undersøgelser. Der er i dag meget begrænsede muligheder for at forebygge og behandle diarreudbrud hos mink. Antibiotika er den mest anvendte intervention og diarre en af de vigtigste årsager til anvendelse af antibiotika i pelsdyrproduktionen. Begrænsning af sygdomsforekomst har velfærdsmæssig betydning og begrænser omkostninger til dyrlægebesøg og medicin. Begrænsning af antibiotikaforbruget er også væsentligt for at mindske resistensudvikling.
Projektet er financieret af Dansk Pelsdyravlerforenings Forskningsfond. Projektleder er Anne Sofie Hammer, Københavns Universitet, Institut for Veterinær sygdomsbiologi.
AcronymMinkGut
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201431/10/2015