Project Details

Description

Projektet har til formål at udvikle en energieffektiv LED‐baseret arbejdslampe, der i sig selv kan opfylde både danske og europæiske krav vedr. belysningen på den individuelle arbejdsplads (fx skrivebordet). Det betyder, at kravene til almenlyset (omgivelseslyset i rummet) kan opfyldes ved en langt lavere effekt end den, der anvendes i typiske belysningsanlæg i dag. Forskning på SBi har vist, at individets præferencer for både belysningsniveau og farvetemperatur er meget individuelle, og denne viden kan udnyttes ved at tilbyde lampebrugeren et energieffektivt styringsinterval, som samtidig sikrer en kvalitetsoplevelse.
Det særlige ved den nye arbejdslampe er, at den både kan give den nødvendige belysningsstyrke på arbejdsfeltet (500 lux) og det krævede niveau i de nære omgivelser (200/300 lux, DK/EU). Men i modsætning til almindelige arbejdslamper, er den nye lampe indrettet med lyskilder og optik, der giver en unik lysfordeling og samtidig giver mulighed for individuel tilpasning af belysningen. Det vil fx være muligt at slå det kraftige arbejdslys fra, mens det generelle lys på bordet bibeholdes. Dette vil fx være en fordel, når der arbejdes ved pc, hvor 500 lux faktisk er for højt et niveau. Da op imod 80 % af kontorarbejdet foregår ved pc, er der et stort besparelsespotentiale.
AcronymEDAL
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201230/04/2014

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.