Discovery of Novel Treponema Antigens in Digital Dermatitis in Cattle by Metatranscriptomics and Peptide-chip Technology

 • Nielsen, Morten (Project Manager)
 • Boye, Mette (Project Manager)
 • Schou, Kristine Klitgaard (Project Participant)
 • Sicheritz-Pontén, Thomas (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Digital dermatitis (DD) er i dag den mest betydende smitsomme klovsygdom, og på verdensplan er den årsag til både nedsat dyrevelfærd og store økonomiske tab i malkekvægsbesætninger. Der findes ingen effektiv vaccine mod sygdommen; sandsynligvis fordi DD er forårsaget af flere forskellige arter
  af Treponema, hvoraf mange ikke kan dyrkes i laboratoriet. Formålet med projektet er at identificere antigener, der kan anvendes til udvikling af en effektiv vaccine mod DD. For at kunne gøre dette, er det vigtigt at vide dels hvilke gener, der udtrykkes af bakterierne under selve infektionen, dels hvilke
  af disse genprodukter, der udløser et immunrespons hos kvæg. Begge disse spørgsmål er uhyre komplekse at besvare. Den allernyeste udvikling indenfor bioteknologien åbner dog mulighed for at få svar på disse spørgsmål, selv for ikke-dyrkbare bakterier. Vi vil: 1) isolere samtlige de bakterier, der
  findes i DD læsioner fra naturligt inficerede køer, ved anvendelse af mikrodissektionsmikroskopi, 2) undersøge det samlede genudtryk fra dette komplekse mikrobiologiske samfund ved hjælp af såkaldt næstegenerations sekventering, 3) anvende en nyudviklet peptid-chip teknologi til at screene alle udtrykte Treponema genprodukter for evnen til at aktivere koens antistoffer. Dette er en helt ny tilgang til vaccineudvikling, som har et potentiale for en meget bred anvendelse til bekæmpelse af sygdomme, der skyldes komplicerede mikrobielle samfund eller ikke-dyrkbare bakterier.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201330/06/2015