Diagnostiske tools for forståelse og afværgelse af procesproblemer i biogasanlæg

 • Bangsø Nielsen, Henrik (PhD Student)
 • Ahring, Birgitte Kiær (Main Supervisor)
 • Meyer, Anne Merete Boye Strunge (Examiner)
 • Møller, Henrik Bjarne (Examiner)
 • Svensson, Bo Håkan (Examiner)

  Project Details

  StatusFinished
  Effective start/end date01/03/200210/03/2006

  Funding

  • Programbevilling

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.