Development og highly efficient solid oxide electrolyzer cell systems

  • Duhn, Jakob Dragsbæk (PhD Student)
  • Jensen, Anker Degn (Main Supervisor)
  • Wedel, Stig (Supervisor)
  • Wix, Christian (Supervisor)
  • Jensen, Søren Højgaard (Examiner)
  • Mortensen, Peter Mølgaard (Examiner)
  • Deutschmann, Olaf (Examiner)

Search results