Development of yeast-based system for component resolved diagnostics and treatment of wasp venom allergies

  Project Details

  Description

  Effektiv og billig vaccine mod hvepseallergi

  For de fleste mennesker vil et hvepsestik kun føles ubehageligt, men 1-3 procent af befolkningen har allergi overfor hvepsegiften og oplever svimmelhed, hjertebanken, åndenød, opkastninger eller sågar bevidstløshed. For de allermest allergiske kan et enkelt stik endog få dødelig udgang, hvis de ikke modtager hurtig behandling. Det sker heldigvis sjældent, men ikke desto mindre dør omkring 100 mennesker hvert år af hvepsestik i Europa.
  Den allergiske reaktion fremkaldes af nogle bestemte proteiner i hvepsegiften, såkaldte allergener. I dag kan man kun forebygge de livsfarlige hvepseallergier ved at vaccinere regelmæssigt med små doser af hvepsegift – der naturligvis indeholder de farlige allergener – i tre år. Når hvepseallergenerne tilføres i meget små doser, får de nemlig kroppens celler til at producere et antistof, der populært sagt uskadeliggør de livsfarlige processer, som hvepsestikket udløser. Giften til vaccinationerne indsamles manuelt fra levende hvepse i en meget omkostningsfuld procedure.
  Ny forskning tyder imidlertid på, at man vil kunne få gær til at danne hvepseallergenerne. De gener, som står bag hvepsens dannelse af allergenerne, vil nemlig kunne overføres fra hvepse til gær ved hjælp af gensplejsning.
  FTP har derfor givet ph.d. Irina Borodina 2.258.000 kroner til at gensplejse gener for de fire vigtigste hvepseallergener ind i gær. Irina Borodina forventer at kunne få gæren til at producere store mængder hvepsegift-allergener. Bare én liter gensplejset gærkultur kan for eksempel indeholde mere gift end 100.000 hvepse.
  Perspektivet er billig vaccine mod hvepseallergi. Og en mere ren, og dermed potentielt mere effektiv vaccine, fordi den kun indeholder lige præcis de allergenener, som har betydning for den enkelte patient. Der er også udsigt til at de rekombinante allergener vil forbedre diagnose af hvepseallergi. Irina Borodinas forskning kan endvidere danne grundlag for på længere sigt at udvikle billige, effektive vacciner mod allergi over for mange andre stoffer.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/200801/08/2011