Development of Quantitative Kinetic Models Describing Enzyme Catalysed Heteropolysaccharide Degradation: Insoluble Arabinoxylans

  • Rasmussen, Louise Enggaard (PhD Student)
  • Meyer, Anne S. (Main Supervisor)
  • Mikkelsen, Jørn Dalgaard (Examiner)
  • Pettersson, Dan Robert (Examiner)
  • Tenkanen, Maija (Examiner)
  • Sørensen, Jens Frisbak (Supervisor)

Search results