Development of a carbon neutral luminaire for the urban environement

 • Bluhme, Niels Carsten (Project Manager)
 • Sandholt, Hanne (Project Participant)
 • Løvholt, Kenneth (Project Participant)
 • Lundgaard, Jacob (Project Participant)
 • Seerup, Einar (Project Manager)
 • Dam-Hansen, Carsten (Project Participant)
 • Poulsen, Peter Behrensdorff (Project Participant)
 • Hansen, Søren Stentoft (Project Participant)
 • Jensen, Peter (Project Participant)
 • Bak, Christian (Project Participant)
 • Harboe, René Kirstein (Project Participant)
 • Bentzen, Barbara (Project Participant)
 • Køhler, Rikke (Project Participant)
 • Falk, Lars (Project Participant)
 • Maare, Thomas (Project Participant)
 • Halden, Steen (Project Participant)
 • Bluhme, Niels Carsten (Project Participant)
 • Fristrøm, Erik (Project Participant)
 • Thorseth, Anders (Project Participant)

  Project Details

  Description

  1-2% af den samlede elektriske energiforsyning bruges i Danmark til belysning af vores veje. Størstedelen af vejbelysningen udmærker sig ved at være udgjort af master, der bryder såvel indstrømmende vind som solindfald og dermed er omgivet af energi, men på nuværende tidspunkt kun formår at forbruge energi. Masternes geometri især i højden er forskelligartede, men energiforbruget i armaturet skalerer ofte med højden - hvormed den øverste del af masten får et stort relativt frigjort areal af såvel skygge som hindringer for sol og vind, hvilket gør dem ideelle til opsamling af vindenergi og solenergi. Nærværende projekt har til dedikeret formål at frembringe en lysmast, der udover at fungere som en energibesparende højkvalitetsbelysningsenhed baseret på den nyeste LED teknologi og alle de fordele denne lysteknologi bringer med sig, ligeledes bliver selvforsynende med denne energi fra sine omgivelser via sol og vindteknologi.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201131/12/2012

  Collaborative partners

  • Technical University of Denmark (lead)
  • Gate 21 (Project partner)
  • Albertslund kommune (Project partner)
  • Arkitektfirmaet Ark-Unica (Project partner)
  • Philips Lighting A/S (Project partner)
  • Københavns Kommune (Project partner)
  • Factor3 A/S (Project partner)
  • Egedal kommune (Project partner)

  Funding

  • Forsk. Private danske - Andre

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.