Det Ulfeldtske chifferbrev

  • Franksen, Ole Immanuel (Project Manager)
  • Nissen, Knud (Project Participant)
  • Heiberg, Steffen (Project Participant)

Project Details

Description

For Danmarks Radio, TV-Fakta (Piet van Deurs), er brudt et 350 år gammelt chifferbrev, der er registreret i Rigsarkivet som "Privatarkiv 6473, Corfitz Ulfeldt 1606-1664, A.I.4 Chifferbrev". Projektet er gennemført i samarbejde med museumsinspektør Steffen Heiberg, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, og lektor Knud Nissen, Matematiklærerforeningen. Finansieringen er en del af instituttets samlede bevilling.
StatusActive
Effective start/end date01/01/199701/01/9999

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.