Det Ulfeldtske chifferbrev

 • Franksen, Ole Immanuel (Project Manager)
 • Nissen, Knud (Project Participant)
 • Heiberg, Steffen (Project Participant)

  Project Details

  Description

  For Danmarks Radio, TV-Fakta (Piet van Deurs), er brudt et 350 år gammelt chifferbrev, der er registreret i Rigsarkivet som "Privatarkiv 6473, Corfitz Ulfeldt 1606-1664, A.I.4 Chifferbrev". Projektet er gennemført i samarbejde med museumsinspektør Steffen Heiberg, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg, og lektor Knud Nissen, Matematiklærerforeningen. Finansieringen er en del af instituttets samlede bevilling.
  StatusActive
  Effective start/end date01/01/199701/01/9999

  Collaborative partners

  • Technical University of Denmark (lead)
  • Natural History Museum of Denmark (Project partner)
  • Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg (Project partner)
  • Matematiklærerforeningen (Project partner)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.