DeSiK Design af Indirekte Køleanlæg

  • Knudsen, Hans-Jørgen Høgaard (Project Manager)
  • Carlsen, Henrik (Project Participant)

Project Details

Description

"Energirigtig design og regulering af sekundærside på indirekte køleanlæg med naturlige kølemidler"

Projektets sigte er at frembringe viden og værktøjer, som muliggør at energiforbruget til fremtidens nye indirekter køleanlæg med naturlige kølemidler bliver mindst muligt.

Fokusområderne for projektet er:

- Identifikation og beskrivelse af egnede sekundære kølemidler.
- Identifikation og undersøgelse af alternative sysemudformninger - særligt til supermarkeds køleanlæg og airconditioning til bygninger.
- Identifikation og undersøgelse af alternative reguleringsstrategier.
- Udarbejdelse af en designhåndbog, som indeholder anbefalingerne omkring valg af sekundært kølemiddel, fastlæggelse af systemudformning, fastlæggels af reguleringsstrategier og værktøjer til beregning af stofdata, dimensionering og simulering.

Projektet vil indhente viden fra relevante internationale universiteter, som der allerede er etableret kontakt til, nemlig: KTH i Stockholm, NTNU i Trondheim og ACRC i Illinois, USA.

Med hensyn til udarbejdelse af den elektroniske designhåndbog vil projektet baserer sig på erfaringen fra EFP 2000 projektet "Energioptimal styring og overvågning af køleanlæg", hvor der bliver udarbejdet en videnspakke kaldet "ESOPack".
StatusFinished
Effective start/end date01/04/200331/03/2005