Designguide til valg af vinduesløsninger i boliger

  • Svendsen, Svend (Project Manager)
  • Kragh, Jesper (Project Participant)
  • Laustsen, Jacob Birck (Project Participant)
  • Santos, Inês (Project Participant)

Project Details

Description

Projektet skal resultere i en designguide med tilhørende bereg-ningsværktøj, som gør det muligt tidligt i byggeprocessen at vur-dere specifikke vinduesvalgs betydning for en boligs energifor-brug og indeklima.
Beregningsværktøjet benyttes til at gøre det muligt at udføre au-tomatiske analyser af betydningen af vinduesvalg for den aktuel-le bygning. Derved får man som designer af bygningen et meget godt og konkret overblik over hvilke vinduesløsninger der er de bedste uden at bruge ret meget tid på selve analysedelen.
Det udviklede beregningsværktøj laves i to dele:
• en hurtig sæsonbaseret beregning af vinduernes bidrag til opvarmnings- og kølebehov
• en timebaseret simuleringsberegning med meget få ind-data til beregning af antal timer med overtempertur.
I begge tilfælde er der tale om regnearksbaserede programmer baseret på europæiske standarder for beregning af bygningers energiforbrug. Se beskrivelse i bilag 1.
Metoden for valg af vindueskomponenter er baseret på en ener-gimæssig klassificering af typiske vinduesløsninger, mht. ram-me/karm- og rudeløsninger.
Beregningsværktøjet benyttes desuden til at udfærdige en kort-fattet designguide med typiske eksempler på optimalt vindues-valg i boliger.
Projektet retter sig mod såvel arkitekter som ingeniører, der er involveret i den tidlige del af projekteringen af nye boliger.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200730/06/2008