View graph of relations

Description

Der opstilles et skivefilter demonstrationsanlæg til rensning af vejvand fra separat
regnvandssystem ved Bagsværd Sø. Herved afskæres vejvandet fra fælleskloak-systemet som
ledes til Lundtofte Renseanlæg. Oplandsstørrelse= 3,03 red. ha. Der testes over en periode på ca.
1 år, således at effektiviteten overfor et stort antal regnhændelser af forskellig varighed og
intensitet kan klarlægges. Der fokuseres på få måleparametre, SS og turbiditet korreleres til øvrige
relevante måleparametre.
• Miljøforbedring: Belastning af recipienten med suspenderet stof, næringssalte, miljøfremmede
stoffer og tungmetaller fra urenset spildevand og regnvand reduceres.
• Klimatilpasning: Teknologien kan anvendes i forbindelse med frakobling af vejvand fra
fællessystemer som led i reduktion af klimabetingede oversvømmelser.
• Forsyningssikkerhed: Mere plads i fællessystemet, dvs. mindre risiko for oversvømmelse/overløb
• Bæredygtighed: Der afprøves grøn polymer.
AcronymDemFil
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201201/09/2013

Research outputs

Download as:
Download as PDF
Select render style:
Total applied amountTotal awarded amountShortLong
PDF
Download as HTML
Select render style:
Total applied amountTotal awarded amountShortLong
HTML
Download as Word
Select render style:
Total applied amountTotal awarded amountShortLong
Word

ID: 155544515