Demonstrationsanlæg for Filtrering af vejvand for udledning til ferskvandsområde (DemFil).

Project Details

Description

Der opstilles et skivefilter demonstrationsanlæg til rensning af vejvand fra separat
regnvandssystem ved Bagsværd Sø. Herved afskæres vejvandet fra fælleskloak-systemet som
ledes til Lundtofte Renseanlæg. Oplandsstørrelse= 3,03 red. ha. Der testes over en periode på ca.
1 år, således at effektiviteten overfor et stort antal regnhændelser af forskellig varighed og
intensitet kan klarlægges. Der fokuseres på få måleparametre, SS og turbiditet korreleres til øvrige
relevante måleparametre.
• Miljøforbedring: Belastning af recipienten med suspenderet stof, næringssalte, miljøfremmede
stoffer og tungmetaller fra urenset spildevand og regnvand reduceres.
• Klimatilpasning: Teknologien kan anvendes i forbindelse med frakobling af vejvand fra
fællessystemer som led i reduktion af klimabetingede oversvømmelser.
• Forsyningssikkerhed: Mere plads i fællessystemet, dvs. mindre risiko for oversvømmelse/overløb
• Bæredygtighed: Der afprøves grøn polymer.
AcronymDemFil
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201201/09/2013

Research Output

Demonstrationsanlæg for Filtrering af vejvand for udledning til ferskvandsområde: Afrapportering for projekt støttet af VTU ‐ Fonden

Nørlem, M., Fjendbo Petersen, M., Mørch-Madsen, A., Mikkelsen, P. S., Eriksson, E., Nielsen, K., Kofoed Rasmussen, L. & Nielsen, F. B., 2014, Vandsektorens Teknologiudviklingsfond. 19 p.

Research output: Book/ReportReportCommissionedpeer-review