Delprojekt A2. Opstilling og analyse af scenarier for fremtidens håndtering af Københavns Energi´s vandressource.

Project Details

Description

Det specifikke formål for projektet er : At identificere, opstille og foretage en indledende vurdering af 8-10 scenarier, der hver især varetager den samlede håndtering af drikkevand, spildevand og sekundavand i København. Den grove vurdering af scenarierne vil være en screening for scenariernes potentiale som en realistisk løsning ud fra nogle få udvalgte kriterier.
AcronymA2 Grovscenarier
StatusFinished
Effective start/end date01/04/200531/03/2006