Delprojekt A1. Overordnet kortlægning af nuværende ressourcer og forbrug, samt eksisterende renseteknologier indenfor vand- og spildevand.

Project Details

Description

Projektets formål er at indsamle og systematisere viden om kortlægning af nuværende ressourcer og forbrug samt eksisterende renseteknologier inden for vand- og spildevand til brug i det videre projektforløb, herunder identifikation af scenarier.
AcronymA1: Kortlægning
StatusFinished
Effective start/end date01/12/200431/05/2005

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.