• Jørgensen, Kirsten (Project Participant)

  Project Details

  Description

  3.Mål – projekt- og effekt mål
  Projektet, der er et udviklingsprojekt med deltagelse af Codan, DTL og DTU, sigter mod en videreudvikling af værktøjer og processer til DTL medlemmer målrettet deres ledelsesopgave samt mod udvikling af foranstaltninger og adfærdsregulerende indsatser i forhold til chaufførerne.
  Projekt ”ArbejdsSkadeForebyggelse” gennemføres i 2 trin.
  •Første trin består af et udviklingsprojekt, der består af analyse/feltstudie og dialog med udvalgte DTL vognmænd, med det formål at identificere relevante metodikker, værktøjer og processer til proaktiv arbejdsskadeforebyggelse i transportbranchen samt udrulning heraf til DTL medlemmer.
  •Andet trin i projektet er et forskningsprojekt i form af en Erhvervs-PhD med det formål at få kortlagt sikkerhedskulturen i transportbranchen, for herigennem at få belyst muligheder og barrierer i udbredelse af resultaterne fra trin 1. Således at der kan sikres en robust implementering i transport og Erhverv
  3.1.Projektmål
  Det overordnede projektmål er at opnå en reduktion i antallet og omfanget af arbejdsskader hos virksomheder i transportbranchen og dermed også en reduktion i virksomhedernes egen omkostninger, samt forbedret lønsomhed for Codan. Målet er at nedbringe antal af skade med minimum 20 %
  3.2.Effektmål
  Projektets effektmål (benefits) er at:
  •Identificere konkrete indsatsområder, som kan have karakter af adfærdsændringer eller ændring i fysisk indretning
  •Identificere måder og/eller nye værktøjer til at forbedre vores risikovurdering, så præmien for arbejdsskadeforsikring afspejler risikoen
  •Give en markedsmæssig fordel ved at have den bedste indsigt og bedste værktøjer til at nedbringe arbejdsskader, og derigennem blive betragtet i det offentlige rum og især i transportsektoren som eksperter indenfor ASF området
  •Forankre nye metodikker og værktøjer i forretning, således at de bliver brugt både internt og hos DTL
  •Skabe viden og redskaber, som kan anvendes i vores andre forretningsområder (knowledge spillover)
  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/201001/09/2014

  Collaborative partners