Danish Fish Immunology Research Network

 • Buchmann, Kurt (Project Manager)
 • Pedersen, Karl (Project Participant)
 • Jørgensen, Thomas R. (Project Participant)
 • Viuff, Birgitte Martine (Project Participant)
 • Salomonsen, Jan (Project Participant)
 • Aasted, Bent (Project Participant)
 • Mazaheri, Sanaz (Project Participant)
 • Lorenzen, Niels (Project Manager)
 • Einer-Jensen, Katja (Project Participant)
 • Rasmussen, Jesper Skou (Project Participant)
 • Kjær, Torben (Project Participant)
 • Troels, Lisbeth K. (Project Participant)
 • Dalsgaard, Inger (Project Manager)
 • Madsen, Lone (Project Participant)
 • Nielsen, Michael Engelbrecht (Project Participant)
 • Skjødt, Karsten (Contact Person)
 • Koch, Claus (Project Participant)
 • Vitved, Lars (Project Participant)
 • Hvelplund, Jette (Project Participant)
 • Reily, Samantha (Project Participant)
 • Henryon, Mark (Contact Person)
 • Nielsen, Torben (Contact Person)
 • Sørensen, Kirsten E. (Contact Person)
 • Adams, Alexandra (Contact Person)
 • Hjermitslev, Niels (Contact Person)
 • Evensen, Øystein (Contact Person)
 • Secombes, Chris (Contact Person)
 • Collett, Bertrand (Contact Person)
 • Fischer, Uwe (Contact Person)
 • Henriksen, Niels Henrik (Contact Person)
 • Nylén, Jørgen (Contact Person)

  Project Details

  Description

  Regnbueørreden er en af de vigtigste opdrættede fiskearter og Danmark er foregangsland indenfor
  opdræt og opdrætsteknologi. Fødevarer baseret på fisk er sunde, og for at befolkningen fortsat kan
  have adgang til danske produkter af høj kvalitet, er der planlagt en markant forøgelse af
  produktionen i de kommende år. Regnbueørredopdræt er imidlertid belastet af en række sygdomme,
  som kontrolleres ved antibiotikabehandling. Der er derfor behov for udvikling af metoder til en
  bæredygtig sygdomskontrol. Der er således behov for effektive kontrolmetoder baseret på
  udnyttelsen af fiskenes eget immunforsvar. Projektet vil tilvejebringe den nødvendige ekspertise og
  viden indenfor feltet og bringe Danmark i front på et område, der i fremtiden bliver afgørende for
  også den globale udvikling af akvakultur. Der ønskes oprettet et dansk baseret internationalt
  forskningsnetværk, som skal skabe rammer og nye metoder til udforskning af den immunologiske
  udvikling af regnbueørredens immunsystem (fra befrugtet æg til konsumfisk) under forskellige
  miljøforhold og med genetisk forskellig baggrund. Ved at kombinere ekspertisen hos de bedste
  danske og europæiske fiskeimmunologer og immun-genetikere, baseret på universiteter og private
  firmaer, vil der blive udviklet molekylære metoder og redskaber, som vil danne grundlag for en
  miljømæssigt og økonomisk bæredygtig produktion af regnbueørred. Resultaterne fra
  forskningsarbejdet vil omfatte klarlægning af optimale strategier for vaccination og
  immunstimulering. Ligeledes dannes grundlaget for selektion og avl af opdrætsfisk med en høj grad
  af naturlig modstandskraft mod sygdomme. Konkret vil arbejdet resultere i forebyggelse af
  sygdomsudbrud, et nedsat forbrug af medicin og hjælpestoffer samt forbedret produktivitet i
  akvakulturerhvervet. I forbindelse med forskningsarbejdet udvikles nye metoder og redskaber, som
  kan kommercialiseres hurtigt gennem de tilknyttede erhvervspartnere og skabe muligheder for
  dannelse af nye virksomheder. Da fisk kan betragtes som en model for også højere hvirveldyr vil
  resultaterne fra forskningscentret kunne bidrage til vor forståelse af den ontogenetiske udvikling
  også af det humane immunsystem og danne grundlag for innovation indenfor den immunologiske
  forskning.
  AcronymDAFINET
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200931/12/2013

  Collaborative partners

  • Technical University of Denmark (lead)
  • Aarhus University (Project partner)
  • University of Aberdeen (Project partner)
  • University of Copenhagen (Project partner)
  • Aquasearch Ova Aps (Project partner)
  • BioMar A/S (Project partner)
  • Danish Institute for Fisheries and Marine Research (Project partner)
  • University of Southern Denmark (Project partner)
  • Friedrich-Loeffler-Institute (Project partner)
  • Intervet Schering-Plough Animal Health Pty Ltd. (Project partner)
  • Aquatic Diagnostics Ltd. (Project partner)
  • Marine Laboratory (Project partner)
  • Danish Aquaculture Association (Project partner)
  • Fishlab (Project partner)
  • Norwegian School of Veterinary Science (Project partner)