Project Details

Description

Grøntsager forurenede med sygdomsfremkaldende bakterier som Salmonella og E. coli har været kilde til sygdomsudbrud hos mennesker. Men data mht. forekomst, overførsel og overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier i grøntsager er begrænsede.EU-projektet 'PathOrganic' fokuserer på risikoen for smitte af grøntsager med sygdomsfremkaldende bakterier ved gødskning med husdyrgødning, hvor disse bakterier kan forekomme. Der er særligt fokus på økologiske grøntsager, hvor kunstgødning ikke er tilladt.En kombination af feltundersøgelser, laboratorieforsøg, spørgeskemaer og risiko modellering vil blive udført for at forbedre vores forståelse af, hvordan faktorer som gødningstype, plante genotype, jordbundsforhold mv. påvirker spredning og overlevelse af de sygdomsfremkaldende bakterier. En øget forståelse heraf kan være med til at sikre, at smitterisikoen fra grøntsager mindskes.


AcronymSmitstoffer
StatusFinished
Effective start/end date01/07/200701/07/2011

Collaborative partners

  • Technical University of Denmark (lead)
  • Swedish University of Agricultural Sciences (Project partner)
  • Austrian Institute of Technology (Project partner)
  • Agroscope (Project partner)
  • Wageningen University & Research (Project partner)
  • University of Copenhagen (Project partner)
  • Wageningen Plant Research (Project partner)
  • University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Project partner)
  • Helmholtz Zentrum München - German Research Center for Environmental Health (Project partner)