Project Details

Description

Grøntsager forurenede med sygdomsfremkaldende bakterier som Salmonella og E. coli har været kilde til sygdomsudbrud hos mennesker. Men data mht. forekomst, overførsel og overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier i grøntsager er begrænsede.EU-projektet 'PathOrganic' fokuserer på risikoen for smitte af grøntsager med sygdomsfremkaldende bakterier ved gødskning med husdyrgødning, hvor disse bakterier kan forekomme. Der er særligt fokus på økologiske grøntsager, hvor kunstgødning ikke er tilladt.En kombination af feltundersøgelser, laboratorieforsøg, spørgeskemaer og risiko modellering vil blive udført for at forbedre vores forståelse af, hvordan faktorer som gødningstype, plante genotype, jordbundsforhold mv. påvirker spredning og overlevelse af de sygdomsfremkaldende bakterier. En øget forståelse heraf kan være med til at sikre, at smitterisikoen fra grøntsager mindskes.


AcronymSmitstoffer
StatusFinished
Effective start/end date01/07/200701/07/2011