• Bjarløv, Søren Peter (Project Participant)
 • Hjorslev Hansen, Morten (Project Participant)
 • Johnston, Christopher Just (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Med de nye krav til tæthed, hvor luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke må overstige 1,5 l/s (liter/sekund) pr. m² opvarmet etageareal ved en trykprøvning med 50 Pa (pascal) i konstruktionen, kunne man påstå, at der ikke i fremtidige byggerier kommer fugtig lufttilførsel til tagets uopvarmede rum. Men dette er ikke korrekt. For det første er der en tolerance indbygget i tæthedskravet, der gør at konstruktionen ikke er helt tæt. Og da kravet gælder for hele huset, kan de tilladte utætheder i princippet alle være koncentreret i f.eks. skunkvægskonstruktionen, og dermed give en utilsigtet høj tilledning af fugtig, varm rumluft. Da skunkvægskonstruktionen er en af de mest komplicerede steder at skabe tæthed i konstruktionen, er det ikke usandsynligt, at dette i nogen grad vil være tilfældet. Opstilling af forsøgsopstilling med mock-up samt opstilling og gennemførelse af måleprogram Der opbygges en tagkonstruktion på et udendørs forsøgshus på DTU med mulighed for måling af fugt i et konstrueret skunkrum/hanebåndsloft. Indeklimaet i forsøgshuset styres, så der simuleres en konstant fugtproduktion, hvilket er fysisk mere korrekt end at anvende konstant luftfugtighed. Fugttilførslen til skunkrummene reguleres gennem konstruerede utætheder, således at forskellige grader af utæthed i det lufttætte lag kan simuleres og registreres.
  Opbygning af 1.1 model og målinger er foretaget. Symposium har været afholdt den 20 juni 2012. Rapportering af resultater udestår.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/03/201001/10/2012

  Keywords

  • beskrivelse af projektet
  • Kort Ventilationsforhold i skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage.