Copenhagens water resources and investigation of possible future water supplies

Project Details

Description

Formålet er både at analysere en række væsentlige vandressourceforhold samt at undersø-ge/udvikle en række teknologier og redskaber til brug for KE’s fremtidige evne til at levere vand i tilstrækkelige mængder og i den ønskede kvalitet.

Vigtige forudsætninger for de forhold der skal samarbejdes om er at:
• Udnyttelsen af ressourcen skal være bæredygtig
• Klimaeffekter vil kun indgå såfremt de vurderes at have effekt indenfor de næste 10 år

Da arbejdet har langsigtet karakter baseres det ikke på at opfylde nuværende lovgivning eller vandkvalitetskriterier. Gennemførelse af en del af samarbejdets forslag eller anbefalinger vil derfor i nogen grad afhænge af den fremtidige udvikling indenfor miljøforvaltningen i Danmark.

Det er samarbejdets formål løbende at sikre at KE frem til 2010 har den til enhver tid fornødne viden til at kunne tage de rigtige beslutninger baseret på den bedst tilgængelige viden og den gennem projektet opbyggede erfaring.
Acronym531
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200501/01/2006