Computational Hydrodynamics / rammeprogram

 • Madsen, Per A. (Project Manager)
 • Cerup-Simonsen, Bo (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Målsætningen for programmet er at udvikle og anvende matematisk og numeriske modeller til beregning af ikke-stationære strømningsproblemer med frie overflader. Mere specifikt vil programmet fokusere på samspillet mellem bølger, strøm, konstruktioner og flydende legemer, herunder skibe.En nøjagtig forståelse og simulering af disse ikke-linære processer udgør et vigtigt element i bestemmelsen af kræfter på konstruktioner (f.eks. bropiller og rørledninger), fortøjningsforhold og fremdrift af skibe, samt hydrodynamiske processer i kystzonen. I kombination med analytiske metoder, laboratorieforsøg og feltobservationer fører Computational Hydrodynamics til ny indsigt i den underliggende fysik, og sikrer samtidig at denne forbedrede forståelse kan anvendes til løsning af praktiske miljø- og ingeniørmæssige problemer. Som et resultat af programmet vil der blive etableret et nyt grundforskningsmiljø på DTU på basis af det fundament, der er blevet opbygget i forskningscentret Internatioanal Research Centre for Computational Hydrodynamics.
  Programmet vil blive gennemført af 4 sektioner på MEK samt ATV og DHI. Den planlagte forskningsindsats forventes at give resultater af betydelig videnskabelig, ingeniørmæssig og økonomisk værdi samt styrke konkurrenceevnen for danske ATV institutter, danske ingeniørfirmaer og dansk industri.
  StatusFinished
  Effective start/end date26/04/199931/12/2006

  Funding

  • Statens Teknisk Videnskabelige Forskningsråd