Comparative Pathogenomics and Transcriptomics of Escherichia coli

Project Details

Description

Escherichiacoli bakterien er meget alsidig i sit samspil med mennesket. Normalt lever den fredeligt i tarmsystemet, men en række varianter har erhvervet en række gener, der gør dem i stand til at fremkalde sygdom og ofte leve uden for tarmen. Disse E. coli varianter kan forårsage en lang række sygdomme såsom nyre og blærebetændelse, blodforgiftning, meningitis, lungebetændelse og diarré. E. coli er på verdensplan ansvarlig for 1-2 millioner dødsfald om året. Den hyppigste infektion er urinvejsbetændelse med 150 millioner tilfælde på verdensplan om året heraf 180.000 i Danmark.
Det har vist sig at E. coli varianterne er fælles om et basis genom på cirka 1500 gener. Udover dette har hver variant en lang række gener, som gør den i stand til at inficere og leve et givent sted og fx forårsage blærebetændelse. En række klinisk velbeskrevne E. coli varianter vil blive undersøgt med henblik på at finde frem til sammenhænge mellem forekomst af visse gener på bakteriesiden og visse sygdomsbilleder på patientsiden.
Det er således målet at finde frem til netop de gener i E. coli stammer, som giver anledning til en given sygdom. Samtidig ønsker vi at finde frem til de fitness- eller tilpasningfaktorer, som gør bakterierne i stand til at etablere sig forskellige steder i kroppen fx i urinvejene. Til dette vil vi anvende redskaber der rækker lige fra bioinformatik (computermodeller), via genom-sekventering og molekylærbiologi til museforsøg.
Det er planen at benytte bioinformatik til at finde mulige sygdoms- og fitness-gener i sekvensdatabaser, og derefter analysere kandidaterne yderligere med molekylære tekniker. Vi her god erfaring inden for området og sammen med vores danske og internationale samarbejdspartnere, ser vi frem til at takle projektet. Med et heldigt udfald vil vi kunne finde frem til sygdomsfremkaldende gener og udrede bakteriel levevis i en række infektionssygdomme. Denne viden vil på sigt kunne bruges til bedre sygdomsbekæmpelse og hygiejne.
AcronymEscherichia coli
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200831/12/2012