Coherent regulatory frameworks and energy markets that facilitate the integration of variable renewable energy into the Nordic energy system

  • Sneum, Daniel Møller (PhD Student)
  • Morthorst, Poul Erik (Examiner)
  • Wiese, Frauke (Examiner)
  • Kitzing, Lena (Main Supervisor)
  • Skytte, Klaus (Supervisor)
  • Detlefsen, Nina K. (Supervisor)
  • Lund, Henrik (Examiner)

Search results