Coherent Energy and Environmental System Analysis

Project Details

Description

Gennem internationale aftaler har Danmark forpligtet sig til at reducere CO2-udledningerne samt til at øge anvendelsen af vedvarende energikilder. Regeringens Energi Strategi 2025 identificerer tre styore udfordringer for energisektoren: 1) Reduktion i CO2-udledningerne, 2) forsyningssikkerhed og mindsket afhængighed af olie fra politisk ustabile regioner, samt 3) øget konkurrencekraft for danske virksomheder på et globaliseret energimarked. Dette projekt forkuserer på alle ovennævnte udfordringer.
AcronymCEESA
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200731/12/2010

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.