Coherent Energy and Environmental System Analysis

  Project Details

  Description

  Gennem internationale aftaler har Danmark forpligtet sig til at reducere CO2-udledningerne samt til at øge anvendelsen af vedvarende energikilder. Regeringens Energi Strategi 2025 identificerer tre styore udfordringer for energisektoren: 1) Reduktion i CO2-udledningerne, 2) forsyningssikkerhed og mindsket afhængighed af olie fra politisk ustabile regioner, samt 3) øget konkurrencekraft for danske virksomheder på et globaliseret energimarked. Dette projekt forkuserer på alle ovennævnte udfordringer.
  AcronymCEESA
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200731/12/2010

  Collaborative partners

  • Technical University of Denmark (lead)
  • Ørsted A/S (Project partner)
  • University of Southern Denmark (Project partner)
  • University of Copenhagen (Project partner)
  • Anvendt KommunalForskning (Project partner)
  • Aalborg University (Project partner)
  • Copenhagen Business School (Project partner)

  UN Sustainable Development Goals

  In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.