Centre for NeuroEngineering

Project Details

Description

Medicoteknik er et bredt og stadigt mere omfattende område, hvor fokuserede strategier er afgørende for succes. Danmark har endnu en stærk international position inden for grundforskning og anvendt forskning i medicoteknik, og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Innovation har i en nylig rapport peget på medicoteknik som et af de vigtigste fokusområder i Danmark. den medicotekniske industri har samstemmende givet udtryk for, at dens fortsatte udvikling er helt afhængig af kontinuerlig forskning og gode muligheder for at rekruttere højt kvalificerede forskere. Rammeprogrammet er det først nationale forsøg på at imødekomme disse vigtige behov. Rammeprogrammet har til formål at etablere et internationalt center for forskning og uddannelse i neuro-teknologi, som er et nyt forskningsområde inden for medicoteknik. Centerets virksomhed vil være koncentreret om: 1) grundforskning inden for teknologier, der kan interagere med det menneskelige legeme, 2) påvisning af den nye teknologis diagnostiske og terapeutiske anvendelighed med fokus på kliniske områder med betydelige socio-økonomiske konsekvenser, 3) overførsel af forskningsresultater til sundhedssektoren og den medicotekniske industri. Det foreslåede center vil: 1) bidrage til at Danmark fortsat er førende inden for medicoteknisk forskning, 2) fremme lokal, regional, national og international forskning og uddannelse inden for området, 3) fungere som en vigtig partner i samarbejdet med den medicotekniske industri om forskning og uddannelse.”
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200531/12/2009