Center for VandKvalitetssensorer

 • Nielsen, Henrik Aalborg (Project Manager)
 • Lynggaard-Jensen, Anders (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Center for VandKvalitetsSensorer - VAKS - er et samarbejde mellem 3
  GTS-institutter (DHI, DELTA og Teknologisk Institut), 4 virksomheder
  (Danfoss Analytical, Unisense, Mikrolab Aarhus og Århus Kommunale
  Værker) samt 3 universitetsinstitutter (Aarhus Universitet, Afd. for
  Mikrobiel økologi, Syddansk Universitet - Odense, Biokemisk og
  Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Matematisk Modellering
  (IMM)).Med VAKS skal skabes et nationalt center for udvikling af
  vandkvalitetssensorer - et center der samtidig vil være i
  international sværvægtsklasse på det sensorteknologiske omrøde
  indenfor måling af vandkvalitet.
  VAKS forsøger at samle institutioner/virksomheder i Danmark, der har
  en anerkendt forskning/udvikling af sensorteknologi, der kan anvendes
  på vandkvalitetsomrødet, således at der skabes mulighed for synergi,
  bedre udnyttelse af eksisterende teknologi samt teknologispring i en
  fælles kompetanceopbygning.
  I VAKS udvikles og testes en række gennerelle sensorplatforme under
  anvendelse af forskellige teknologier således at behovet for måling af
  vandkvalitets parametre kan dækkes bredt. De generelle platforme
  tilpasses og demonstreres for de mest efterspurgte parametre. VAKS
  partnerne vil udnytte den dansk opbyggede internationale position
  inden for vandkvalitetssensorer til sikring af bredere dækning af
  markedet og øget eksport fra de involverede virksomheder, samtidig med
  at der opbygges respekt om danskudviklede/producerede
  vandkvalitetssensorer - det skal være et kvalitetsstempel i sig selv,
  at en vandkvalitetssensor er produceret i Danmark. VAKS anvender
  følgende teknologier: spektral absorbans/kolorimetri, biosensorer,
  membraninlet massespektroskopi, tidsdomænebaseret spektral
  fluorescens, membraner og realtidskalibrering til udvikling af
  sensorer til møling af næringssalte, slamtørstof, slamniveau, organisk
  stof, aromater, klorkulbrinter samt pesticider og specifikke organiske
  forbindelser i forskellige former for vand.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200030/06/2003