Center for udfældning, modellering og karakterisering af højsmeltende blyfri mikrolod

  Project Details

  Description

  Lodning af mikroelektromekaniske systemer (MEMS) er særdeles komplekst, idet de anvendte materialer,
  udover at opfylde en lang række krav til elektriske, mekaniske og termiske egenskaber, også skal
  være kompatible med det øvrige produktionssystem. Efter et meget langt og besværligt forskningsarbejde
  findes der i dag en række blyfri loddelegeringer med lavt smeltepunkt. Virksomheder, der sælger
  OEM (Original Equipment Manufacturer) komponenter (dvs. er underleverandører), er nødt til at anvende
  loddelegeringer der har et smeltepunkt 50-60 grader over de almindeligt anvendte. Det er for at
  sikre, at komponenterne kan tåle de loddetemperaturer, de udsættes for senere, når de monteres af
  kunderne. Der findes stadig ingen blyfri loddelegeringer med højt smeltepunkt på markedet. Derfor er
  denne type af legeringer – der typisk har et meget højt blyindhold - også undtaget fra bestemmelserne i
  EU’s RoHS-direktiv, der ellers har til formål at forbyde anvendelsen af bly i elektroniske produkter.
  Formålet med dette innovationskonsortie er at forske i deponering, modellering og karakterisering af
  nye blyfri loddelegeringer med smeltepunkter fra 240 °C og højere. Dette arbejde vil føre til helt nye
  elektrokemiske processer til udfældning af loddelegeringer, signifikant forbedrede modelleringsværktøjer
  til forudsigelse af interdiffusion og fasedannelse samt nye effektive karakteriseringsprocedurer for
  mikrolod. Forskningsarbejdet skal danne et teknologisk grundlag for danske virksomheders anvendelse
  af blyfri loddematerialer og processer, og dermed gøre det muligt, ikke blot at leve op til EU direktivet,
  men også at leve op til kommende krav fra forbrugere og kunder. Beherskelse af de nye processer kan
  blive helt afgørende for danske produkters konkurrenceevne.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200730/06/2010