Center for metalliske mikroprodukter

Project Details

Description

Der er i de seneste år konstateret en stærkt stigende miniaturisering af komponenter og produkter. Denne tendens er dels blevet drevet af en teknologisk udvikling, der har muliggjort industriel fremstilling af mindre og mindre produkter, dels af en stærk markedsefterspørgsel på små produkter med større funktionalitet. Det foreslåede innovationskonsortium ønsker at bidrage til grundlaget for udvikling og produktion af komplicerede højteknologiske produkter i Danmark. Med konsortiet vil der blive etableret en ny forskningsplatform, der kombinerer avanceret materialeforskning med udvikling af nye værktøjskoncepter og fleksible produktionsenheder samt bedre forståelse af grundlæggende tribologiske mekanismer på mikroskala. Hovedformålet med innovationskonsortiet er at muliggøre industriel masseproduktion af mikroprodukter (dvs. med en eller flere dimensioner på mikroskala), bl.a. ved brug af avancerede amorfe metalliske materialer ved brug af formgivningsprocesser. Teknologien er ny i Danmark, og kun ganske få udenlandske forskningsinstitutioner beskæftiger sig med fagområdet. Virksomhedspartnerne i konsortiet har alle flere relevante komponenter/produkter, som de ønsker afprøvet i forhold til den beskrevne teknologiplatform.
Potentialet for virksomhedspartnerne, i form af frihedsgrader omkring produktdesign og effektive produktionsprocesser, er stort såfremt konsortiets målsætning nås. Med konsortiet vil der blive etableret et internationalt ”center of excellence” omkring mikroformgivning i Danmark. Der vil blive arbejdet med udvikling af nye amorfe metalliske mateiraler, tribologiske forhold omkring formgivningsprocessen, nye værktøjskoncepter og nye produktionsteknologier. Konsortiets partnere dækker de nødvendige kompetencer, og virksomhedspartnerne repræsenterer både teknologileverandører og systemudviklere. Aktiviteterne i konsortiet er direkte rettet mod medikoindustrien og høreapparatindustrien, men teknologierne vil også kunne anvendes i kommunikationsindustrien og elektronikindustrien. Det skønnes, at omsætningen i Danmark inden for ovennævnte brancher ligger på 60-80 mia. kroner.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/200530/09/2010