Center for informationsteknologi i miljøsektoren

 • Madsen, Henrik (Project Manager)
 • Øjelund, Henrik (Project Participant)
 • Sadegh, Payman (Project Participant)

  Project Details

  Description

  CINTEM:
  I projektet udvikles såvel målemetoder som modelleringsmetoder i forbindelse med spildevandssystemer. Der udvikles eksempelvis nye optiske målesystemer i samarbejde med Danfoss, og i samarbejde med Kruger Systems udvikles modeller til forbedret styring af renseanlæg.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/06/199501/04/1999

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.