Project Details

Description

Projektet vil øge fødevaresikkerheden, madens kulinariske kvalitet og arbejdsmiljøet under produktion af forarbejdede fødevarer og måltider gennem udviklingen af et universelt IT-værktøj. Temperaturforholdene under produktion, transport og servering er helt afgørende for produktsikkerheden, og fra officiel side anbefales, at kølekæden såvidt muligt opretholdes. Det fører til belastende arbejdsmiljø, hvor der er mange løft ind og ud af kølerum, men også til kulinarisk forringelse af maden, idet brød bliver unødigt hårdt og mange grønsager har lavere smagsintensitet, når de bliver opbevaret og serveret koldt. Eksakt viden om temperaturforholdene vil kunne føre til en langt mere hensigtsmæssig proces, hvor behovet for brugen af kølerum kan vurderes. Der lægges i projektet op til aktiviteter, hvor tid/temperatur-informationer indsamles med RFID teknologi og kombineres med matematiske modeller for, hvor hurtigt sygdomsfremkaldende bakterier vokser i fødevarer, der udsættes for forskellige temperaturskift. På denne baggrund udvikles et IT-baseret styringsværktøj, til støtte for fødevareproducenters fastlæggelse af sikre, men skånsomme, produktionsforhold. En forudsætning for, at et sådant værktøj virker, er, at virksomhederne etablerer Gode ArbejdsGange (GAG), som begrænser mulighederne for kontaminering under produktionen. Derfor indeholder projektet også en aktivitet, der handler om at kortlægge udfordringerne ved GAG, og udvikle nye in-line metoder til kommunikation af disse arbejdsgange.
Acronyme-food
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201131/03/2013

Collaborative partners

  • Technical University of Denmark (lead)
  • eSmiley A/S (Project partner)
  • University of Copenhagen (Project partner)
  • Zealand Institute of Business and Technology (Project partner)