CALS Center Danmark

 • Kirkby, Lars Phillip (Project Manager)
 • Vesterager, Johan (Project Participant)

  Project Details

  Description

  CALS "Continuous Acquisition and Life-cycle Support" er et internationalt anerkendt begreb som både i Nordamerika, Europa, Asien og Australien nyder stor opmærksomhed. CALS betyder et skift fra "Informationsøer" og papirbaseret dokumentation over i en rationel computerstøttet håndtering af teknisk information i alle faser af produktets livscyklus.
  Erhvervsfremmestyrelsen har efteråret 1996 bevilget midler til etableringen af et virtuelt dansk center for CALS med det formål at fremme integrationen og dermed hastigheden og pålideligheden af informationsflowet internt i den industrielle virksomhed såvel som eksternt mellem virksomheden og dens kunder og leverandører. CALS Center Danmark skal gennem tre virksomhedsprojekter skabe viden og information om indførelsen af CALS konceptet i danske industrielle virksomheder.
  CALS Center Danmark er etableret som samarbejde mellem Institut for Produktions- og Virksomhedsledelse, Institut for Procesteknik, Dansk Teknologisk Institut, Bang & Olufsen A/S, Nilfisk A/S og Odense Staalskifsværft A/S. Projektet løber til sommeren 1999.
  StatusActive
  Effective start/end date01/10/1996 → …