• Bjarløv, Søren Peter (Project Participant)
 • Johnston, Christopher Just (Project Participant)
 • Peuhkuri, Ruut Hannele (Project Participant)
 • Hjorslev Hansen, Morten (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Den praktiske opbygning af eksperimentet
  Der opbygges en udendørs forsøgsopstilling på DTU med mulighed for måling af fugt i et konstrueret skunkrum / hanebåndsloft. Den eksisterende forsøgsmodel nedtages og fjernes pga. tilstedeværelsen af skimmel i konstruktionen og skunkrummene.
  For at få tilstrækkelig variation i resultaterne er det nødvendigt at udvide forsøgsmodellen til det dob-belte, således at der opbygges 2x8 skunkrum på 2 stk. 40 fods containere. Ved gennemførelse af etape 1 konstateredes, at eksperimentet forbrugte en stor del destilleret vand til etablering af en kon-stant relativ fugtighed på 60 %, særligt om vinteren. I Etape 2 vil der blive opsat vandtanke i begge containere til forsyning af opfugtere. For at gøre fugtindholdet mere jævnt hen over døgnet vil der blive sat bløde masonitplader op indvendigt på containerens vægge. For at kunne komme til taget udefra under eksperimentet vil der blive anskaffet et mindre rullestillads. I etape 1 var det ikke muligt at kom-me til skunkrummene under forsøget. Etape 2 bliver opbygget, så der kan indføres og udskiftes måle-udstyr inde fra containerne undervejs i forsøget. Der etableres backup batteri, så der ikke mistes data ved strømsvigt.
  Målinger
  Det er nødvendigt at kunne måle mere præcist. Derfor vil der i etape 2 blive anvendt HygroClip tempe-ratur og fugtmålere, som er mere nøjagtige end de billigere LinPico målere. Der vil blive opsat måle-udstyr til solstrålemåling og vindmåling. Der vil jævnlig blive målt skimmel i luften i skunkrummene, så udviklingen af eventuelle skimmelforekomster kan bestemmes. I forsøget vil også indgå måling af luftstrømme.
  Etape 2 af forsøget
  Etape 1 af undersøgelsen af nordvendte skunkrum indikerede, at der i ventilerede skunkrum hvor der infiltreres fugtigtig rumvarm luft gennem utætheder i loftet, efter en periode opstod væsentlig skimmel-svamp i skunkrummet. Etape 1 viste ligeledes, at disse skunkrum klarer sig væsentligt dårligere end skunkrum uden ventilation.
  Resultaterne er imidlertid ikke tilstrækkelige til at anbefale ændringer i forhold til gældende praksis for udførelse af kolde skunkrum.
  For at få et bedre grundlag til at vurdere hvordan kolde skunkrum skal konstrueres fugtteknisk bedst muligt er der derfor planlagt en etape 2, hvor fugtforholdene undersøges i et større antal varianter:
  • Med forskellige størrelse utætheder mellem det opvarmede rum og skunkrummet
  • Med forskellig grad af ventilation af skunkrummet
  • Med alternativ ventilationsåbning
  • Med forskellig undertagstype
  • Med behovsstyret ventilation af skunkrummet
  StatusFinished
  Effective start/end date01/11/201331/12/2015