Broadband relaxation processes in polar liquids

Project Details

Description

En væskes respons på et påtrykt elektrisk felt afhænger stærkt temperatur, tryk og komposition, og responsen (målt som væskens permittivitet) bestemmes af relaksationsprocesser med en eller flere flere tidskonstanter, som definerer væskens respons. Her vil vi eksperimentelt udforske sammenhængen mellem væsker i ligevægt og i underafkøling, samt belyse sammenhængen mellem de optiske egenskaber af en væske og dennes termodynamiske egenskaber. Til dette vil vi benytte optiske målinger over et meget stort frekvensområde - 16 dekader i frekvens.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/12/2011