Bovin coccidiose - validering af undersøgelse for oocystudskillelse under praksisforhold

 • Enemark, Heidi (Project Manager)

  Project Details

  Description

  Bovin coccidiose er formentlig ganske udbredt i danske kvægbesætninger og udgør et væsentligt sundhedsproblem hos kalvene. Der foreligger dog ikke egentlige, danske prævalensundersøgelser, som kan belyse dette. I en mindre spørgeskemaundersøgelse (se bilag)) blandt danske kvægfagdyrlæger, viser det sig endvidere, at diagnosen eimeriose ofte stilles på baggrund af en klinisk vurdering, og at der kun sjældent udtages fæcesprøver til undersøgelse for oocystudskillelse. I de tilfælde hvor der udtages fæcesprøver er det ofte proksis selv, som undersøger og vurderer prøverne, idet kun ganske få prøver indsendes til godkendte laboratorier (herunder Veterinærinstituttet).
  StatusFinished
  Effective start/end date31/12/200731/12/2011

  Funding

  • Sam.arb.aftaler, Private danske - Andre virksomheder