Bladder tumors

 • Rootzén, Helle (Project Manager)
 • Hermann, Gregers (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Dansk Urologisk Selskab har nedsat en arbejdsgruppe, der skal planlægge en landsdækkende registrering af patienter med blæretumor i Danmark med henblik på at forbedre, standardisere og rationalisere behandlingen af denne patientgruppe. Arbejdet tager udgangspunkt i det eksisterende BCR (Blære Cancer Registret), der kontinuert har akkumuleret data fra blæretumorpatienter gennem 10 år på Herlev og Skejby hospitaler.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/06/199831/10/2000

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.