Biologisk nedbrydning af kemikalier i renseanlæg. Afslag

Project Details

Description

Hovedformålet med projektet er at gennemføre en række systematiske optimeringsforsøg med simultan bionedbrydning af miljøfremmede stoffer i renseanlæg mhp. at dokumentere potentialerne som grundlag for at videreudvikle de eksisterende procesmodeller til optimering af nutidens og design af fremtidens renseanlæg.
Acronym936
StatusFinished
Effective start/end date01/05/200931/05/2010