Biogas Forum Øresund. (INTERREG IIIA Øresundsregionen)

  • Angelidaki, Irini (Project Manager)
  • Boe, Kanokwan (Project Participant)
  • Hejnfelt, Anette (Project Participant)

Project Details

Description

Formålet er at etablere et netværk bestående af universiteter, virksomheder, rådgivere og offentlige myndigheder for at fremmme funktionaliteten og forøge anvendelsen af biogas i regionen (Øresund) til gavn for samfundet og miljøet.
Acronym415
StatusFinished
Effective start/end date01/03/200428/06/2006

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.